Loading ...

درباره پازل روم

مجموعه “اتاق فرار پازل” در سال ۹۷ با هدف توسعه و ترویج بازی های غیرمجازی شروع به کار کرد.