پازل روم

پادزهرسمی

پیش پرداخت

90,000

تومان

سختی: 8/۱۰

میزان ترس: 8/۱۰

4-10 بازیکن

60 دقیقه

ژانر : ترسناک

درباره بازی

مدتیست اینترپل ایمیل هایی به صورت رمز از منطقه ای امنیتی دریافت میکند.با رمزگشایی این پیامها متوجه درخواست کمک یکی از اعضای پزشکی این سازمان سری میشوند وتنها راه برای ورود به ساختمان های این سازمان قرار دادن خود به عنوان طعمه است...

اطلاعات تماس
تهران_تهرانپارس،خیابان شاهد ،خیابان واثقی (212 شرقی) ،بین خیابان 131 و 133،پلاک 633
09355581829
رزرو بازی

توجه:برای پیشگیری از ویروس کرونا به همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی است.در غیر این صورت از ورود افراد جلوگیری میشود.

1-لطفا یک ربع قبل از شروع سانس در محل بازی باشید.

2-از پذیرش افراد زیر 15 سال معذوریم،در غیر این صورت مسئولیت آنها برعهده مجموعه نمیباشد.

3-از پوشیدن لباس هایی که دوستشان دارید صرف نظر کنید .

4-در انتخاب سانس خود دقت فرمایید،بعد از انتخاب امکان جابجایی و یا عودت پول نمیباشد.

  • چهارشنبه 03/14
  • پنج شنبه 03/15
  • جمعه 03/16
  • شنبه 03/17
  • یکشنبه 03/18
  • دوشنبه 03/19
  • سه شنبه 03/20

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز چهارشنبه تاریخ 99/03/14

ساعت شروع: 22:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 23:55:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز پنج شنبه تاریخ 99/03/15

ساعت شروع: 12:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 13:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 15:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 16:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 18:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 19:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 21:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 22:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 23:55:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز جمعه تاریخ 99/03/16

ساعت شروع: 12:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 13:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 15:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 16:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 18:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 19:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 21:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 22:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 23:55:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز شنبه تاریخ 99/03/17

ساعت شروع: 12:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 13:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 15:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 16:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 18:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 19:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 21:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 22:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 23:55:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز یکشنبه تاریخ 99/03/18

ساعت شروع: 12:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 13:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 15:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 16:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 18:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 19:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 21:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 22:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 23:55:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز دوشنبه تاریخ 99/03/19

ساعت شروع: 12:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 13:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 15:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 16:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 18:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 19:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 21:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 22:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 23:55:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز سه شنبه تاریخ 99/03/20

ساعت شروع: 12:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 13:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 15:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 16:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 18:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 19:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 21:00:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 22:30:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

ساعت شروع: 23:55:00

قیمت برای هر نفر: 65,000 تومان

رزرو بازی برای ساعت: