اتاق فرار انجمن سایه ها

اتاق فرار انجمن سایه ها در حال حاضر جدید ترین محصول مجموعه پازل روم است که سعی کردیم در این بازی القای ترس و هیجان

اتاق فرار طمع

اتاق فرار طمع سومین تجربه ی ساخت بازی توسط مجموعه پازل روم است . طمع اولین بازی روحی و جنی در ژانر ترسناک بود که

اتاق فرار هم خون

اتاق فرار هم خون در فروردین 1400 افتتاح شد که یکی از بزرگ ترین بازی های کرج به حساب می آید. این بازی برگرفته شده

فرم ورود