اتاق فرار انجمن سایه ها

اتاق فرار انجمن سایه ها در حال حاضر جدید ترین محصول مجموعه پازل روم است که سعی کردیم در این بازی القای ترس و هیجان

اتاق فرار رانساکا

اتاق فرار رانساکا  با سناریویی منحصر به فرد که مشابه این بازی رو تا حالا ندیدین و این بازی باعث تحولی در اتاق فرارهای کرج

اتاق فرار ضحاک

اتاق فرار ضحاک در حال حاضر یکی از بازی های مجموعه پازل رومه که داستان آن از شاهنامه اقتباس گرفته شده و در آن از

اتاق فرار هم خون

اتاق فرار هم خون در فروردین 1400 افتتاح شد که یکی از بزرگ ترین بازی های کرج به حساب می آید. این بازی برگرفته شده

فرم ورود