اتاق فرار ضحاک

اتاق فرار ضحاک

اتاق فرار “ضحاک” در حال حاضر جدیدترین بازی مجموعه پازل رومه که داستان آن از شاهنامه اقتباس گرفته شده و در آن از شخصیت های

اتاق فرار هم خون

اتاق فرار هم خون

اتاق فرار هم خون در فروردین ۱۴۰۰ افتتاح شد که یکی از بزرگ ترین بازی های کرج به حساب می آید. این بازی برگرفته شده

فرم ورود