پازل روم

برپا خیزان جهنم

پیش پرداخت

75,000

تومان

سختی: 9/۱۰

میزان ترس: 9/۱۰

4-10 بازیکن

90 دقیقه

ژانر : ترسناک

درباره بازی

به زودی...

اطلاعات تماس
رزرو بازی
  • یکشنبه 01/29
  • دوشنبه 01/30
  • سه شنبه 01/31
  • چهارشنبه 02/01
  • پنج شنبه 02/02
  • جمعه 02/03
  • شنبه 02/04

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز یکشنبه تاریخ 00/01/29

موردی برای رزرو وجود ندارد

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز دوشنبه تاریخ 00/01/30

موردی برای رزرو وجود ندارد

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز سه شنبه تاریخ 00/01/31

موردی برای رزرو وجود ندارد

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز چهارشنبه تاریخ 00/02/01

موردی برای رزرو وجود ندارد

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز پنج شنبه تاریخ 00/02/02

موردی برای رزرو وجود ندارد

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز جمعه تاریخ 00/02/03

موردی برای رزرو وجود ندارد

در حال بارگذاری ...

انتخاب ساعت برای روز شنبه تاریخ 00/02/04

موردی برای رزرو وجود ندارد

رزرو بازی برای ساعت: